Pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato pirkėjo ir pardavėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutikti.

1.3. Taisyklės parengtos vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

1.4 www.lauraantiques.com elektroninė parduotuvė priklauso UAB Diamondela, įmonės kodas: 304778667, PVM mokėtojo kodas: LT100011663110, registracijos adresas: Gėlių g. 4 – 3, Vilnius, prekybos vietos adresas: Vokiečių g. 13, Vilnius. Elektroninės parduotuvės (toliau-Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui, įsigyjant gaminius internetinėje parduotuvėje: www.lauraantiques.com . UAB Diamondela turi teisę koreguoti taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams, perkantiems šioje parduotuvėje.

1.5 „Antique Jewellery Boutique by Laura” prekės ženklo gaminių, publikuojamų interneto svetainėje www.lauraantiques.com, vizualinės ir tekstinės informacijos autorių teisės priklauso UAB Diamondela. Autorių teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautiniai teisės aktai.

1.6 UAB Diamondela neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ir moralinius) tais atvejais, jei problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją.

1.7 Sutarties įvykdymui Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.

2. SĄVOKOS

2.1. Pardavėjas – UAB Diamondela, buveinės adresas: Gėlių g. 4-3, LT-01137 ,Vilnius, Lietuva. Juridinio asmens kodas 304778667, PVM mokėtojo kodas LT100011663110. Klausimais, susijusiais pirkimo klausimais, siūlome kreipti: el. paštu info@diamondela.lt arba telefonu: +37061888184.

2.2. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu: www.lauraantiques.com

2.3. Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

2.5. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

2.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia elektronine parduotuve.

2.7. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.

2.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie užsakymus Elektroninėje parduotuvėje.

3. PARDUOTUVĖS KLIENTAS

  1. Veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

3.2 Nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą įsigyti prekę.

3.3 Juridinis asmuo.

4. DUOMENŲ APSAUGA

4.1. Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis, kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

4.2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis LR teisės aktų.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja, kad pateikti duomenys bus naudojami tik sklandžiam užsakymo įvykdymui ir nebus atskleisti trečiosioms šalims.

5. PREKĖS

5.1. Kiekvienos parduodamos prekės ypatybės (taurusis metalas, brangakmenis, išmatavimai ir t.t.) yra nurodomos aprašymuose. Esant reikalui kai kurių žiedų dydžius galime koreguoti.

5.2. Tauriųjų metalų gaminiai yra patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose ir turi šios įstaigos suteiktas plombas bei specialias etiketes.5.3. SVARBU: Šioje elektroninėje parduotuvėje esantys papuošalai nėra nauji, todėl gali turėti ir turi tokių laiko žymių, kaip pasibraižymai ir pan. Tai nėra laikoma priežastimi grąžinti prekę. Kiekvienos Prekės būklė yra matoma Prekės nuotraukose.

5.4. Pardavėjas neatsako, jei prekė neatitiko pirkėjo lūkesčių dėl pirkimo metu jo naudoto įrenginio nustatymų. Tai nėra laikoma prekės aprašymo neatitikimu ir priežastimi grąžinti prekę.

6. PRIVATUMO POLITIKA

6.1 Užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatytos prekės, telefono numeris, el.paštas.

6.2 UAB Diamondela užtikrina Kliento konfidencialumą. Pirkimo metu Kliento pateikti duomenys naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimo įvykdymui.

6.3 UAB Diamondela įsipareigoja neatskleisti Kliento asmeninės informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatyta tvarka.

7. SUTARTIES SUDARYMAS

7.1 Klientas, apsilankęs Parduotuvės interneto puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

7.2 Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatytos prekės, telefono numeris, el. paštas, bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

7.3 Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas.

7.4 Paskutiniame žingsnyje sugeneruojamas užsakymas, kurį patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog visi duomenys yra teisingi.

7.5 Susipažinęs su Parduotuvės taisyklėmis, Klientas patvirtina jose nurodytas sąlygas pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš sutinku su Taisyklėmis”

7.6 Patvirtindamas Taisykles, Klientas sutinka, kad pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir gaminio kokybės garantija, būtų atsiunčiamos jo nurodytu elektroniniu paštu.

7.7 Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna informaciją apie jį. Užsakymas laikomas nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinktos atsiskaitymo priemonės apie įvykdytą pilną atsiskaitymą už prekes.

7.8 Parduotuvė, gavusi pranešimą, kad Klientas atliko mokėjimo pavedimą, įsipareigoja užsakymą įvykdyti ir Kliento nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia prekių užsakymo patvirtinimą. Pradedamas užsakymo vykdymas.

7.9 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas Pirkėjui jo registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu arba prekių užsakymo paskyroje atsiunčia patvirtinimą, kad prekių užsakymas yra patvirtintas ir Pirkėjas atlieka apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.

7.10 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma internetinėje parduotuvėje.

7.11 Pardavėjas pasilieka sau teisę laikyti pirkimo -pardavimo sutartį nesudaryta, jei Pirkėjas nenurodo visų reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų, atlieka ne pilną apmokėjimą arba dėl kitų šiose Taisyklėse nurodytų priežasčių Pirkimo- Pardavimo sutartis negali būti sudaryta.

7.12 Pirkėjas visiškai atsako už jo registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą7.13 SVARBU: Jei užsakymo formavimo metu prekė yra nuperkama fizinėje parduotuvėje, apie tai pirkėjas yra nedelsiant informuojamas ir pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 15 kalendorinių dienų.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

8.1.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus duomenis.

8.1.2. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, atsiradusius dėl pateiktų duomenų netikslumo.

8.1.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas.

8.1.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

8.2. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:

8.2.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

8.2.2. Pardavėjas įsipareigoja pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu.

8.2.3. SVARBU: pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą, jei užsakymo formavimo metu prekė yra nuperkama fizinėje parduotuvėje. Apie tai pirkėjas yra nedelsiant informuojamas. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 15 dienų.

8.2.4. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą, jei pirkėjas nepilnai apmokėjo užsakymą.

8.2.5. Pardavėjas turi teisę panaikinti pirkėjo registraciją ar apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve, jei šis bando pakenkti elektroninės parduotuvės veikimui.

9. APMOKĖJIMAS

9.1. Prekių kainos pateikiamos eurais įskaitant PVM.

9.2. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš internetinėje parduotuvėje pateiktų būdų:

9.2.1. Per atsiskaitymo partnerio sistemą „PayPal”, arba „Visa” ir „Mastercard” tipo debeto ir kredito mokėjimo kortelėmis. Būsite nukreipti į savo banko internetinį tinklapį. Suvedę prisijungimo duomenis, matysite suformuotą sąskaitą, kurią reikės patvirtinti ir apmokėti.9.3. Parduotuvė, gavusi pranešimą apie atliktą mokėjimą, įsipareigoja užsakymą įvykdyti ir pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia prekių užsakymo patvirtinimą. Pradedamas užsakymo vykdymas.

9.4. Savaitgaliais ir švenčių dienomis užsakymai nėra vykdomi.

10. PRISTATYMAS

10.1. Prekės pristatymo būdai yra keli.

10.1.1. Lietuvoje:

10.1.1.1. DPD kurjeris. Pristatymo kaina 5€. Prekę gausite tiesiai į rankas Jūsų nurodytu adresu. Užsakymas išsiunčiamas per 2-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo.

10.1.1.2. Omniva paštomatas. Pristatymo kaina 5€. Prekės bus pristatytos į Jūsų pasirinktą paštomatą.

10.1.1.3. Nemokamas atsiėmimas. Darbo valandomis fizinėje parduotuvėje Vilniuje (adresas: Trakų g. 16; darbo laikas: I-V 11-19 val. ,VI 11-16 val.) galima įsigytą prekę atsiimti nemokamai. Pirkėjas privalo pateikti užsakymą patvirtinantį dokumentą (pardavėjo el. paštu atsiųstą pranešimą apie prekės užsakymą). Prekę atsiimti galima tik gavus pardavėjo patvirtinimą, kad prekė yra paruošta.

10.1.2. Užsienyje:

10.1.2.1. DPD kurjeris. Prekės pristatymo įkainis priklauso nuo konkrečios šalies. Suderinti galima susisiekus su Pardavėju telefonu (+370 618 88184) arba el. paštu (info@lauraantiques.com)

10.1.2.2. Lietuvos paštas. Prekės pristatymo įkainis priklauso nuo konkrečios šalies. Suderinti galima susisiekus su Pardavėju telefonu (+370 618 88184) arba el. paštu (info@lauraantiques.com)

10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekę priimti pats. Pristačius ir perdavus prekę pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekė pirkėjui yra perduota, neatsižvelgiant į tai, kas ją priėmė.

10.3. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų vykdomo prekės pristatymo terminų pažeidimą.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu prekė nepristatoma laiku dėl pirkėjo kaltės.

11. GRĄŽINIMAS

11.1 Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Mažmeninės Prekybos Taisyklių Patvirtinimo” II skyriumi „Prekių keitimas ir grąžinimas”, reglamentuoja Civilinio kodekso 6.362 straipsnis bei „Mažmeninės prekybos taisyklės” numato, kad

kai kurios kokybiškos prekės gali būti grąžinamos tik su pardavėjo sutikimu:

Pagal punktą: 17.12. perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101–7116, 7118);Pagal punktą: 17.23. meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9701–9706).

Prašymas gali būti tenkinamas tik su pardavėjo sutikimu. Jei pardavėjas atsisako tai padaryti, nėra pagrindo konstatuoti pardavėjo veiksmų neteisėtais. 11.2 Norint pakeisti kokybės reikalavimus neatitinkančią prekę, reikia per 14 darbo dienų nuo prekės gavimo dienos ją pristatyti originaliame įpakavime su grąžinamai prekei priklausančiu Prabavimo rūmų etikete ir plomba bei Pirkėjo raštišku prašymu. Prašyme turi būti nurodyta: vardas; pavardė; adresas; telefono numeris; el.paštas; grąžinimo priežastis ir Pirkėjo banko sąskaitos numeris, pinigų grąžinimui atlikti. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pateikė Pardavėjui prašymą dėl prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui.

11.3 Pardavėjas turi teisę nevykdyti pinigų grąžinimo procedūros tol, kol negaus grąžinamos prekės arba įrodymo, kad Pirkėjas išsiuntė grąžinamą prekę. 11.4 Visas išlaidas (pašto, muitinės ir kt.), susijusias su grąžinamos prekės siuntimu aptariamos atskiru susitarimu.

11.5 Prekė bus laikoma kokybiška, jei ji atitinka aprašymą ir savybes, nurodytas Elektroninėje parduotuvėje.

11.6. Teise grąžinti prekę pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas taisyklėse nustatytas grąžinimo terminas.

11.4. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus tik, kai prekė patikrinama Lietuvos Prabavimo rūmuose, norint įsitikinti, kad nebuvo pakeistos sudedamosios dalys.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamos prekės, jei ši turi mechaninių pažeidimų ar kitokių pakitimų, kurie atsirado dėl pirkėjo kaltės.

11.6. Prekė nėra priimama, jei buvo pašalinta Lietuvos prabavimo rūmų plomba ir etiketė.

11.7. Prekės grąžinimas negalimas, jei pirkėjui pageidaujant buvo keistas juvelyrinio dirbinio dydis.

11.8. Prekė negali būti grąžinama, jei pirkėjas nepateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumento.

11.9. Visas išlaidas už prekės grąžinimą apmoka pirkėjas.

11.10. Pinigai į pirkėjo nurodytą sąskaitą grąžinami per 15 dienų nuo prekės grįžimo dienos.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias taisykles.

12.2. Jeigu pirkėjas nesutinka su pakeitimais, jis praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Scroll To Top
  • Meniu
  • Kategorijos
Uždaryti

Krepšelis 0

Uždaryti

Prekių krepšelis tuščias!

Tęsti apsipirkimą